ประตูไม้สักทองพม่า

การเลือกประตูไม้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ไม้จริง เป็นวัสดุที่มีความสวยโดดเด่นตามธรรมชาติด้วยตัวของมันเอง จึงเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการใช้งาน และการเลือกใช้ไม้แต่ละชนิด แต่ละรูปแบบจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้

1. ตำแหน่งที่ใช้งานเป็นภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
2. สี หน้าตา และรูปแบบการวางประตู ที่ต้องทำออกมาเพื่อให้ตรงกับดีไซน์ของบ้าน
3. งบประมาณที่ต้องการใช้ในการทำประตู
ซึ่งทางโรงงานคัดไม้ที่มีความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน ปลวกมอดไม่กิน รวมถึงยังมีสีสัน และลายไม้ที่
โดดเด่นเฉพาะตัว ดังนี้ ไม้สะเดา ไม้ตะแบก ไม้มะค่า ไม้สักทองพม่า และไม้โอ๊ค 

ประตูไม้สะเดา
ประตูไม้สะเดา
คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง มีสีขาวอมชมพู สามารถทำสีอ่อนหรือย้อมเข็มก็ได้ ปลวกมอดไม่กิน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร
ราคา : ราคาย่อมเยาสุดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การทำงานประตู
ประตูไม้สะเดา
ประตูไม้สะเดา
คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลาง มีสีขาวอมชมพู สามารถทำสีอ่อนหรือย้อมเข็มก็ได้ ปลวกมอดไม่กิน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร
ราคา : ราคาย่อมเยาสุดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การทำงานประตู
ประตูไม้ตะแบก
ประตูไม้ตะแบก
คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีออกโทนเทา สามารถทำสีอมเหลืองหรือย้อมเข็มก็ได้แต่สีจะมีความไม่สม่ำเสมอ ปลวกมอดไม่กิน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาปานกลาง
ประตูไม้ตะแบก
ประตูไม้ตะแบก

คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีออกโทนเทา สามารถทำสีอมเหลืองหรือย้อมเข็มก็ได้แต่สีจะมีความไม่สม่ำเสมอ ปลวกมอดไม่กิน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาปานกลาง
ประตูไม้มะค่า
ประตูไม้มะค่า
คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีออกส้มแดง สามามรถย้อมสีส้มแดงหรือย้อมเข็มก็ได้ มีลายไม้ชัดเจน ปลวกมอดไม่กิน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาค่อนข้างสูง
ประตูไม้มะค่า

ประตูไม้มะค่า

คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีออกส้มแดง สามามรถย้อมสีส้มแดงหรือย้อมเข็มก็ได้ มีลายไม้ชัดเจน ปลวกมอดไม่กิน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาค่อนข้างสูง

ประตูไม้สักทองพม่า
ประตูไม้สักทองพม่า
คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อเหนียว มีความเสถียรสูง มีสีออกน้ำตาลทอง สามามรถย้อมสีธรรมชาติหรือย้อมเข็มก็ได้ มีลายไม้ชัดเจน ปลวกมอดไม่กิน ใช้งานได้ยาวนาน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาสูง
ประตูไม้สักทองพม่า

ประตูไม้สักทองพม่า

ประตูไม้สักทองพม่า


คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อเหนียว มีความเสถียรสูง มีสีออกน้ำตาลทอง สามามรถย้อมสีธรรมชาติหรือย้อมเข็มก็ได้ มีลายไม้ชัดเจน ปลวกมอดไม่กิน ใช้งานได้ยาวนาน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาสูง

ประตูไม้โอ๊ค

ประตูไม้โอ๊ค
คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีออกขาวเนื้อ สามามรถย้อมสีธรรมชาติหรือย้อมเข็มก็ได้ มีลายไม้ชัดเจน ปลวกมอดไม่กิน ใช้งานได้ยาวนาน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาสูง

ประตูไม้โอ๊ค

ประตูไม้โอ๊ค

คุณสมบัติ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีสีออกขาวเนื้อ สามามรถย้อมสีธรรมชาติหรือย้อมเข็มก็ได้ มีลายไม้ชัดเจน ปลวกมอดไม่กิน ใช้งานได้ยาวนาน
ตำแหน่งใช้งาน : ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร
ราคา : ราคาสูง

ลูกค้ามักดูสินค้านี้เพิ่มเติม