ไม้แปรรูป
SAWN TIMBER

ไม้แปรูป

เสน่ของไม้จริงจากธรรมชาติ คือการที่ไม้แต่ละชิ้นมีลวดลายที่แตกต่างกันดูเป็นธรรมชาติ จนกลายเป็นงานแฮนด์เมดที่มีคุณค่าและมีเรื่องราวในตัวไม้เอง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ” ไม้ ” ยังคงเป็นวัสดุที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ก่อสร้างและตกแต่งที่พักอาศัยจนปัจจุบัน 

แต่ทว่าไม้แต่ละชนิดนั้นจะมีข้อจำกัดและประโยนช์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเราควรเลือกใช้ไม้ชนิดไหน สำหรับงานประเภทไหนดี

ไม้แปรูป

เสน่ของไม้จริงจากธรรมชาติ คือการที่ไม้แต่ละชิ้นมีลวดลายที่แตกต่างกันดูเป็นธรรมชาติ จนกลายเป็นงานแฮนด์เมดที่มีคุณค่าและมีเรื่องราวในตัวไม้เอง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ” ไม้ ” ยังคงเป็นวัสดุที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ก่อสร้างและตกแต่งที่พักอาศัยจนปัจจุบัน 

แต่ทว่าไม้แต่ละชนิดนั้นจะมีข้อจำกัดและประโยนช์ในการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเราควรเลือกใช้ไม้ชนิดไหน สำหรับงานประเภทไหนดี

ไม้ที่ใช้สำหรับงานภายนอก

ควรเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีเซลที่ทนต่อสภาพอากาศ แดด ลม ฝน ได้ดี ซึ่งไม้ที่ใช้สำหรับงานภายนอกเราจะเน้นในเรื่องของความคงทนมากกว่าความแข็งแรง ซึ่งไม้ที่แนะนำจะมีดังนี้
5 ชนิดไม้สำหรับงานภายนอก
สีไม้แคมปัส
ไม้แคมปัส
สีไม้เต็ง
ไม้เต็ง
สีไม้แดง
ไม้แดง
สีไม้มะค่า
ไม้มะค่า
สีไม้สัก
ไม้สัก
ไม้ที่ใช้ภายนอก

ตัวอย่างการใช้งานไม้สำหรับภายนอกอาคาร

ไม้สำหรับตกแต่งภายใน

ไม้ที่ใช้สำหรับงานภายใน

งานภายในอาคารเน้นในเรื่องของความสวยงามและลายไม้มากกว่าแข็งแรงคงทน เนื่องจากงานประเภทนี้จัดเป็นงานตกแต่งที่ไม่จำเป็นต้องรองรับน้ำหนักเหมือนงานที่ใช้สำหรับทำโครงสร้าง เพียงแต่ต้องมั่นใจว่าไม้ที่นำมาทำงานตกแต่งนั้นปลวกมอดไม่่กินและไม้ผ่านการอบแห้งเรียบร้อยแล้วเพื่อตัดปัญหาเรื่องการใช้งานแล้วต้องมานั่งแก่ไขงานกันให้ปวดหัวภายหลัง
8 ชนิดไม้สำหรับงานภายใน
สีสะเดา
ไม้สะเดา
สีไม้ตะแบก
ไม้ตะแบก
สีไม้แดง
ไม้แดง
สีไม้มะค่า
ไม้มะค่า
สีไม้สัก
ไม้สัก
สีไม้โอ๊ค
ไม้โอ๊ค

ตัวอย่างการใช้งานไม้สำหรับภายนอกอาคาร

ประเภทไม้ที่มีให้บริการ