ไม้ระแนง

ไม้ระแนงภายนอก

5 ชนิดไม้สำหรับงานภายนอก

สีไม้แคมปัส

ไม้แคมปัส

สีไม้เต็ง

ไม้เต็ง

สีไม้แดง

ไม้แดง

สีไม้มะค่า

ไม้มะค่า

สีไม้สัก

ไม้สัก

ไม้ระแนงภายนอก
ไม้ระแนง1x45

ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 50 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้ระแนง2x45

ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 200 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท

ไม้ระแนง15x9

ไม้ระแนง 1.5cm x 9cm

ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท

ไม้ระแนง 2cm x 9cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 150 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 190 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 350 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 450 บาท

ไม้ระแนง33x135

ไม้ระแนง 3.3cm x 13.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 350 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 490 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 590 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 750 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 1250 บาท
ไม้ระแนง1x45

ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 50 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้ระแนง2x45

ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 200 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท

ไม้ระแนง15x9

ไม้ระแนง 1.5cm x 9cm

ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท

ไม้ระแนง 2cm x 9cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 150 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 190 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 350 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 450 บาท

ไม้ระแนง33x135

ไม้ระแนง 3.3cm x 13.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 350 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 490 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 590 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 750 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 1250 บาท
ไม้ระแนงภายนอก

ไม้ระแนงภายใน

8 ชนิดไม้สำหรับงานภายใน

สีสะเดา

ไม้สะเดา

สีไม้ตะแบก

ไม้ตะแบก

สีไม้แดง

ไม้แดง

สีไม้มะค่า

ไม้มะค่า

สีไม้สัก

ไม้สัก

สีไม้โอ๊ค

ไม้โอ๊ค

ระแนง10x45
ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง10x90
ไม้ระแนง 1cm x 9cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ระแนง20x20
ไม้ระแนง 2cm x 2cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง20x45
ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ไม้ระแนง 1.5cm x 13.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 140 บาท ไม้ตะแบก เริ่มเมตรละ 190 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 290 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 400 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 600 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 390 บาท
ระแนง10x45
ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง10x90
ไม้ระแนง 1cm x 9cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ระแนง20x20
ไม้ระแนง 2cm x 2cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง20x45
ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ไม้ระแนง 1.5cm x 13.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 140 บาท ไม้ตะแบก เริ่มเมตรละ 190 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 290 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 400 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 600 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 390 บาท

การเลือกใช้ไม้ที่ถูกประเภท นอกจากไม้จะมีความสวยงามแล้ว ยังสามารถใช้งานได้คงทนยาวนาน และต้องควบคู่ไม้กับการบำรุงรักษาเนื้อไม้ให้มีความสวยสดใหม่อยู่ตลอด

บทความที่น่าสนใจ
ปกบทความ10
บทความ

การเลือกใช้ไม้พื้นรางลิ้น

ก่อนอื่นหลายๆท่านอาจเคยได้ยินคำว่า "ไม้ปาร์เก้" และ "ไม้พื้นรางลิ้น" ที่จริงแล้วทั้งสองคำนี้หมายถึงไม้ที่นำมาปูพื้นเหมือนกัน เพียงแต่ต่างกันที่ความยาวเท่านั้นเองครับ โดยไม้ปาร์เก้จะมีความยาวที่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร ในขณะที่ไม้รางลิ้นที่ยาวเกิน 60 เซนติเมตรขึ้นไปเราจะเรียกกันว่าไม้พื้นรางลิ้นครับ
Read More →
ปกบทความ9
บทความ

แต่งบ้านชิลๆ ด้วย Tropical Style

โดยส่วนใหญ่แล้ว อาจจะไม่ค่อยคุ้นกับสไตล์ทรอปิคอล (tropical style) แต่ถ้าหากได้รู้จักแล้วละก็ เพื่อนๆต้องชอบอย่างแน่นอน โดยหลักๆการแต่ง Tropical style นั้น จะเน้นการเลือกโทนสีแบบ เอิร์ทโทน (Earth Tone) หรือลายเส้นขาวดำแบบทันสมัยเป็นหลัก
Read More →
ปกบทความ8
บทความ

ประตูบ้านจะเปิดเข้าหรือเปิดออกดี ?

จากที่มีหลายๆท่านสอบถามมาว่าประตูบ้านจะเปิดเข้าหรือเปิดออกดีการที่จะเปิดประตูออกหรือเข้านั้นบางท่านอาจจะนึกถึงหลักฮวงจุ้ยต่างๆแต่ที่จริงแล้วหลักฮวงจุ้ยมาคู่กับความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเอง
Read More →
พื้นไม้ตะแบกและบันไดไม้ตะแบก-enjoy17
บทความ

บันได

บันไดถือว่าเป็นส่วนที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมอง ข้ามการเลือกใช้วัสดุที่นำมาใช้ทำบันไดไปได้เลย ใบปัจจุบัน รูปแบบของการทำบันไดมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น แต่การใช้ไม้ มาเป็นส่วนประกอบนั้นยังคงเป็นที่นิยมตลอดมาอาจมีการทำเป็นชุดบันไดไม้ จริงทั้ง ชุดหรือใช้เป็นชุดบันไดไม้จริงควบคู่กับเหล็กและกระจกเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้น
Read More →
ปกบทความ6
บทความ

ทำความรู้จักกับคุณสมบัติของไม้สักจ๊อยเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

เป็นหนึ่งในวัสดุที่นิยมใช้ในการตกแต่งและต่อเติมบ้านเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัวแล้ว ยังทำให้บ้านได้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งเมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะนำงานไม้เข้ามาใช้ในการตกแต่งบ้าน
Read More →
ปกบทความ5
บทความ

ไม้สัก สำหรับงานตกแต่งบ้าน

ไม้สัก หลายๆท่านอาจยังไม่รู้ว่าไม้สักที่มีขายกันในขณะนี้มีไม้สักอยู่ 2 ชนิด คือ ไม้สักพม่า (ไม้สักทอง) กับไม้สักสวนป่า โดยไม้สักพม่าหรือไม้สักทองจะเป็นไม้ที่อายุมาก ลำต้นขนาดกลางไปหาใหญ่ มีสีสวยออกน้ำตาลเข้มปนทองและลายเส้นชัดเจน มีเนื้อเหนียว ยืดหยุ่นต่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ และปลอดภัยจากการกัดกินของปลวกมอดอันเนื่องมากจากยางของไม้สักที่มีลักษณะพิเศษ
Read More →

Overview