ไม้ระแนง

ไม้ระแนงภายนอก

5 ชนิดไม้สำหรับงานภายนอก

สีไม้แคมปัส

ไม้แคมปัส

สีไม้เต็ง

ไม้เต็ง

สีไม้แดง

ไม้แดง

สีไม้มะค่า

ไม้มะค่า

สีไม้สัก

ไม้สัก

ไม้ระแนงภายนอก
ไม้ระแนง1x45

ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 50 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้ระแนง2x45

ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 200 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้ระแนง15x9

ไม้ระแนง 1.5cm x 9cm

ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท

ไม้ระแนง 2cm x 9cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 150 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 190 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 350 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 450 บาท

ไม้ระแนง33x135

ไม้ระแนง 3.3cm x 13.5cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 350 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 490 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 590 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 750 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 1250 บาท
ไม้ระแนงภายนอก

ไม้ระแนงภายใน

8 ชนิดไม้สำหรับงานภายใน

สีสะเดา

ไม้สะเดา

สีไม้ตะแบก

ไม้ตะแบก

สีไม้แดง

ไม้แดง

สีไม้มะค่า

ไม้มะค่า

สีไม้สัก

ไม้สัก

สีไม้โอ๊ค

ไม้โอ๊ค

ระแนง10x45
ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง10x90
ไม้ระแนง 1cm x 9cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ระแนง20x20
ไม้ระแนง 2cm x 2cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง20x45
ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ไม้ระแนง 1.5cm x 13.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 140 บาท ไม้ตะแบก เริ่มเมตรละ 190 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 290 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 400 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 600 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 390 บาท

การเลือกใช้ไม้ที่ถูกประเภท นอกจากไม้จะมีความสวยงามแล้ว ยังสามารถใช้งานได้คงทนยาวนาน และต้องควบคู่ไม้กับการบำรุงรักษาเนื้อไม้ให้มีความสวยสดใหม่อยู่ตลอด

บทความที่น่าสนใจ
บทความ
การเลือกใช้ไม้พื้นรางลิ้น
บทความ
แต่งบ้านชิลๆ ด้วย Tropical Style
บทความ
ประตูบ้านจะเปิดเข้าหรือเปิดออกดี ?
บทความ
บันได