ไม้ระแนง

ไม้ระแนงภายนอก

5 ชนิดไม้สำหรับงานภายนอก
สีไม้แคมปัส
ไม้แคมปัส
สีไม้เต็ง
ไม้เต็ง
สีไม้แดง
ไม้แดง
สีไม้มะค่า
ไม้มะค่า
สีไม้สัก
ไม้สัก
ไม้ระแนง1x45
ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm
ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 50 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้ระแนง2x45
ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm
ไม้แคมปัส เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 200 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้ระแนง15x9
ไม้ระแนง 1.5cm x 9cm
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 150 บาท
ไม้ระแนง 2cm x 9cm

ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 150 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 190 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 350 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 450 บาท

ไม้ระแนง33x135
ไม้ระแนง 3.3cm x 13.5cm
ไม้แคมปัส เริ่มเมตรละ 350 บาท
ไม้เต็ง เริ่มต้นเมตรละ 490 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 590 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 750 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 1250 บาท

ไม้ระแนงภายใน

8 ชนิดไม้สำหรับงานภายใน
สีสะเดา
ไม้สะเดา
สีไม้ตะแบก
ไม้ตะแบก
สีไม้แดง
ไม้แดง
สีไม้มะค่า
ไม้มะค่า
สีไม้สัก
ไม้สัก
สีไม้โอ๊ค
ไม้โอ๊ค
ระแนง10x45
ไม้ระแนง 1cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง10x90
ไม้ระแนง 1cm x 9cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ระแนง20x20
ไม้ระแนง 2cm x 2cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 40 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 55 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 125 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 115 บาท
ระแนง20x45
ไม้ระแนง 2cm x 4.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 70 บาท
ไม้ตะแบก เริ่มต้นเมตรละ 90 บาท
ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 120 บาท
ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 180 บาท
ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 250 บาท
ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 210 บาท
ไม้ระแนง 1.5cm x 13.5cm
ไม้สะเดา เริ่มต้นเมตรละ 140 บาท ไม้ตะแบก เริ่มเมตรละ 190 บาท ไม้แดง เริ่มต้นเมตรละ 290 บาท ไม้มะค่า เริ่มต้นเมตรละ 400 บาท ไม้สัก เริ่มต้นเมตรละ 600 บาท ไม้โอ๊ค เริ่มต้นเมตรละ 390 บาท

Our gallery

มาลองชมตัวอย่างงานกันค่ะ

ตัวอย่างระแนงไม้4
ตัวอย่างระแนงไม้1
การเลือกใช้ไม้ระแนงที่ถูกประเภท นอกจากไม้จะมีความสวยงามแล้ว ยังสามารถใช้งานไดคงทนยาวนาน และต้องควบคู่ไม้กับการบำรุงรักษาเนื้อไม้ให้มีความสวยสดใหม่อยู่ตลอด
ตัวอย่างระแนงไม้2

บทความที่น่าสนใจ

บทความ
การเลือกใช้ไม้พื้นรางลิ้น
บทความ
แต่งบ้านชิลๆ ด้วย Tropical Style
บทความ
ประตูบ้านจะเปิดเข้าหรือเปิดออกดี ?
บทความ
ไม้บันได