บันได

‘รู้จักไม้บันไดก่อนเลือกซื้อ’

      บันไดถือว่าเป็นส่วนที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมอง
ข้ามการเลือกใช้วัสดุที่นำมาใช้ทำบันไดไปได้เลย
    ใบปัจจุบัน รูปแบบของการทำบันไดมีให้เลือกหลากหลายมากขึ้น แต่การใช้ไม้
มาเป็นส่วนประกอบนั้นยังคงเป็นที่นิยมตลอดมาอาจมีการทำเป็นชุดบันไดไม้ จริงทั้ง
ชุดหรือใช้เป็นชุดบันไดไม้จริงควบคู่กับเหล็กและกระจกเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้น
        โดยทั่วไปแล้วไม้ที่นิยมนำมาทำขั้นบันไดนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งไม่บิดงอ 
ปลอดภัยจากการกัดกินของมอดและปลวก ส่วนสีสันและลวดลายของไม้จะขึ้นอยู่
กับไม้ที่ใช้ เช่น
ไม้สัก     จะมีสีออกน้ำตาลทอง เนืิ้อเป็นไม้เนื้อเหนียว ยืดหยุ่นดี ลวดลายชัดเจน
 ไม้มะค่า   เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีสีออกส้มทอง ลวดลายชัดเจน
ไม้แดง    มีสีออกแดงเข้ม ลายชัด และเป็นไม้ที่เนื้อแข็งและทนที่สุด
ไม้ตะแบก  ไม้เนื้อแข็งชนิดนี้สีออกเทาขาว ง่ายต่อการย้อมสี
        เมื่อเราเลือกชนิดไม้ได้แล้วต่อมาก็จะดูขนาดของไม้ที่เลือกใช้ โดยขั้นที่เราใช้
เหยียบขึ้นไปเรียกว่าลูกนอน และชิ้นที่วางตั้งระหว่างลูกนอนเรียกว่าลูกตั้ง สำหรับ
ลูกนอนนั้นควรจะมีความกว้างอย่างน้อย 24 ซม. เพื่อรองรับเท้าของเราได้พอดี 
และลูกตั้งไม่ควรลูกเกิน 17 ซม. จะได้ไม่เหนื่อยเวลาก้าวขึ้นบันได และยิ่งบ้านมีผู้สูง
อายุควรจะตั้งความสูงยิ่งน้อยยิ่งดี
       สำหรับขั้นตอนการติดตั้งชุดบันได ในบทความนี้จะขอแนะนำ วิธีติดตั้งบันได
แบบฝังพุก ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากหน้าไม้จะไม่มีแผล แข็งแรง คงทน
        ขั้นตอนที่หนึ่ง ช่างจะทำการเจาะหน้าปูนตามขนาดของพุกที่ได้เตรียมไว้ 
จากนั้นจะใช้ไม้มาวางทาบตามระยะที่เจาะปูนไว้ และนำมาเทียบกับด้านล่างของแผ่นไม้
เพื่อเจาะรูสำหรับฝังพุกไม้ให้ตรงกับที่เจาะไว้บนหน้าปูน
        ขั้นตอนที่สอง ใช้กาวทาลงไปที่หน้าปูนเสียบพุก และวางแผ่นไม้ลงไปให้ตรง
ตามพุกไม้จากนั้นใช้ค้อนยางค่อยๆตอกแผ่นไม้ให้ลงสนิท การติดตั้งลูกตั้งและลูกนอน
สามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้งคู่
        ขั้นตอนที่สาม หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ช่างจะทำการขัดและทาสีตาม
ที่ลูกค้าได้เลือกไว้ เป็นอันเสร็จสำหรับขั้นตอนการติดตั้งชุดบันได

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-9468978-81 , 095-7200071 , 083-9940676
Line official : @candndesign E-mail : info@candndesign1992.com

รูปรู้จักไม้บันไดก่อนเลือกซื้อ